NORDLYS PÅ RISVÆR

VISSTE DU AT ETT AV DE BESTE STEDENE I VERDEN Å SE NORDLYS, ER I LOFOTEN?

Risvær ligger ved utløpet av Raftsundet, som selv Hurtigruten betegner som en av de “nordlys-sterkeste” strekningene langs Norges kyst. Vi vet hvor de beste stedene for nordlys-spotting er!

I Lofoten kan man se nordlys nesten hver eneste stjerneklare natt i vinterhalvåret! Nordlys blir ofte kalt et magisk fyrverkeri, og det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor. Og mange drømmer om å se det spektakulære lysshowet på himmelen. Lofoten har mange fjell som bidrar til å brekke opp skydekket, og skaper glipper i skydekket der du kan oppleve nordlyset, også når det er overskyet.

NORDLYSSESONG Den beste perioden er fra september til midten av april. Dagene omkring fullmåne er ikke velegnet for nordlysobservasjoner, fordi månen lyser opp himmelen.

NORDLYSFAKTA
Nordlys oppstår når partikler fra sola treffer atmosfæren på jorda. Sola slynger ut enorme solvinder av varierende styrke. Når partiklene møter jordas magnetfelt, blir de ledet mot en sirkel rundt magnetiske Nordpolen, og det er energien som frigjøres som er nordlyset. Kraftig aktivitet på sola kan føre til nordlys tre til fire dager etterpå.

LYDEN AV NORDLYSET
Nordlyssymboler er funnet på samiske sjamantrommer, og fenomenet har flere ulike navn på samisk, for eksempel Guovssahas, som betyr «lyset som kan høres». Samene forbandt nemlig nordlyset med lyd. 

Hva er nordlys og hvordan oppstår det? Nordlys, eller Aurora Borealis, kan være litt vanskelig å forstå seg på, og lenge trodde man at det hadde noe guddommelig over seg. Nå vet vi at det er et lysfenomen som oppstår når elektriske partikler fra sola kolliderer med jordas atmosfære. Disse partiklene føres ned mot polene hvor jordens magnetfelter er kraftigst. Nordlys forekommer hyppigst i et belte rundt den magnetiske pol i en avstand på omtrent 2500 km – og det inkluderer nord-Norge.