top of page
115871526_1360086264180978_8005782216765
Coat Of Arms (3).png

EKTE LOFOTFISKE 

VINTERENS VAKRESTE EVENTYR

Dette er vinterens vakreste eventyr og den ultimate gutteturen for bedrifter eller i privat regi. Vi har programmet spekket med knallbra opplegg fra de tidlige morgentimene til sene nattetimer. Det er begrenset kapasitet - så kontakt oss snarest om du vil vite mer om de populære vinterdagene i Lofoten. 

20200224_132135374_iOS.jpg

BILDER FRA LOFOTFISKET 

HISTORIEN OM LOFOTFISKET

«Deres viktigste våpen var ikke sverd, spyd og bue, men skreien...»

Utdrag fra boken «Torsk – fisken som skapte Norge» 

av Frank A. Jenssen

Å FØLGE torskens historie er ei fasinerende reise gjennom tilblivelsen av nasjonen Norge.

Via saga, lovverk og rettsprotokoller, gamle regnskapsbøker og forordninger tilbake til 1000- tallet tegner det seg et klart bilde. Det var torsken som ga oss krefter og økonomi til å etablere kirke, embetsverk, kongemakt, regjering og etter hvert et eget Storting.

 

Torsken gjorde det mulig å bygge nasjonen stein på stein. Uten den hadde det ikke bodd mennesker i Nord-Norge. Bergen, Ålesund og Kristiansund hadde ikke vært. Og hva med Oslo og resten av Sør-Norge? Tiendeskatt fra ost, smør og korn hadde kanskje holdt til en bygdekonge og ei kirke eller to. Men ikke til å bygge et helt rike. Uten torsken hadde det heller ikke vært noen vikinger.

Deres viktigste våpen var ikke sverd, spyd og bue, men skreien som menneskene langs kysten i mangel av salt hadde lært seg å tørke. Helt avgjørende som handelsvare, men også som skipsproviant.

For i tørrfisken hadde de næringsrik mat med nærmest ubegrenset datostempling som gjorde det mulig å overleve lange reiser til Grønland, Russland og langt sør i Europa. Sågar til Amerika, 500 år før Columbus.

 

DEN FØRSTE tørrfiskeksportøren vi kjenner til het Torolf Kveldulfson. I 870 reiste han ifølge Egils saga til Lofoten med storskipet sitt, fylte det med tørrfisk og seilte til England hvor han byttet lasta med nødvendige varer. Hanseatene, som hadde sin egen flåte av krigsskip (hansa betød fra gammelt av «væpnet kjøpmannskaravane») dominerte handelen i store deler av Nord-Europa.

Tørrfisken ble et av de viktigste produktene etter at de hadde etablert seg i Bergen mot slutten av 1200-tallet, noe som illustreres i våpenskjoldet. Der opptar tørrfisken halve plassen, den har til og med krone.

Den dag i dag pryder det samme våpenskjoldet Hansa-pilsen. I 1560-årene seilte rundt 200 jekter årlig fra Nord-Norge til Bergen med tørrfisk, tran og rogn som ble solgt til land i Europa. Denne handelen representerte i snitt en årlig verdi på 105.000 spesidaler. En sum tre ganger større enn Norges samlede statsfinanser i dette tidsrommet.

 

I MINST TUSEN år, helt fram til begynnelsen av 1900-tallet, foregikk fisket fra åpne båter, fortrinnsvis de største nordlandsbåtene, fembøringer og åttringer.

Det tok seg fram med seil eller årer. På 1920-tallet var en stor del av fiskeflåten motorisert, noe som gjorde det mulig å klare seg med mindre mannskap ombord i båtene. Men deltagelsen under Lofotfisket var likevel stor til mange år etter 2. verdenskrig.

 

I 1860 deltok 24 000 mann, toppåret var 1895 med 32 000 utøvere. Fra 1990 har deltagelsen vært på mellom 2000 og 4000. Men det samlede fangstkvantum er ikke redusert. En sjarkfisker er i dag tifolds ganger mer effektiv enn sine yrkesbrødre i tidligere tider. Moderne utstyr og større båter har gjort det mulig for kystflåten å fiske ikke bare hele kysten, men også ute i storhavet hvor det tas store fangster før skreien kommer til Lofoten.

 

LOFOTFISKET er fremdeles et viktig sesongfiskeri som trekker til seg fiskere fra Finnmark i nord til Mandal i sør, og er fortsatt et fascinerende skue. Spesielt i mars og begynnelsen av april. Da er det et yrende liv på fiskebrukene langs hele Lofotveggen og enorme mengder fisk henges på hjell for å tørkes. I løpet av juni tas fisken ned fra hjellene, sorteres i atten forskjellige kvaliteter og eksporteres til flere land rundt om i verden.

Vil du oppfylle den ultimate drømmen?

-Bli med på eventyret, du også!

bottom of page